Esu dailės terapeutė, 2018-ais metais įgijau Dailės terapijos (Art Therapy) magistro laipsnį Hertfordšyro universitete, Anglijoje. Mano studijos buvo grįstos psichodinamine ir humanistine psichoterapija, dabartiniais neuropsichologijos ir kitų, dailės terapijai aktualių mokslo šakų, tyrimais. Prieš tai baigiau filosofijos bakalaurą Glazgo universitete, Škotijoje.

Studijos Jungtinėje Karalystėje, kur dailės terapijos tradicija siekia virš 70 metų, man suteikė galimybę mokytis iš patyrusių ir įkvepiančių šios srites ekspertų. Dabar džiaugiuosi galinti prisidėti prie dailės terapijos profesijos augimo Lietuvoje. Esu registruota Lietuvos dailės terapijos asociacijos (LDTA) narė.

Prieš studijas, bestudijuodama ir po baigimo savanoriavau, atlikinėjau praktiką ir dirbau su įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėmis bendruomenių centruose, priklausomybių centre ir mokyklose (Škotijoje, Anglijoje, Šri Lankoje ir Lietuvoje).

Visi moka piešti!

Kartais žmonės baiminasi, jog dailės terapija ne jiems, nes šie esą ,,nemokantys” piešti. Apie tai, kad piešti ,,mokame” arba ,,nemokame” dažniausiai išgirstame mokykloje, o būdami vaikais, mes visi menininkai: laisvai piešiame, šokame, dainuojame. Didžiąją žmonijos istorijos dalį vaizduojamieji menai, muzika, šokis buvo kasdienių veiklų ir ritualų dalis. Taigi kūrybą aš suvokiu kaip natūralų žmogaus gebėjimą, kuriuo mes išreiškiame save, komunikuojame su kitais, atrandame naujus būdus galvoti, įprasminti savo patirtis ir spręsti problemas. Kūryba leidžia prisiliesti prie to, kas mums svarbu, ir tai išjausti.

Mano tikslas – kurti saugią erdvę kelionei į savęs pažinimą, psichinės sveikatos puoselėjimui ir asmenybės įgalinimui.

Konsultuoju lietuvių ir anglų kalbomis.

IN ENGLISH

In spring 2019 I moved back to my hometown of Vilnius after 9 years of studying and working abroad. In 2018 I received my MA in Art Therapy from The University of Hertfordshire and before that, in 2014 – an MA in Philosophy from The University of Glasgow. My art therapy training was centred around psychodynamic and humanistic psychotherapy as well as current neuroscience research.

Training in the UK, where the roots of art therapy tradition reach over 70 years, gave me a wonderful opportunity to learn from and practise alongside accomplished and inspiring professionals in the field. Now I am happy to be able to contribute to the development of art therapy in Lithuania. I am a registered member of Lithuanian Art Therapy Association (LDTA).

I have experience facilitating individual and group sessions for children, adolescents and adults in community centres, an addiction treatment centre and schools (Scotland, England, Sri Lanka, Lithuania).

Everyone can make art!

People often question if art therapy could work for them as they ‘cannot draw’.  However, we are all born artists: uninhibited we make art, sing, move to the rhythm. Just look at any 4-year-old! Usually, it is later in life that we learn that we ‘can’ or ‘cannot’ draw. 

throughout most of human history, what we today call “the arts” were not separate from daily life… making art was originally a way of calling attention to and reinforcing all that has significance for humankind. (Kaplan, 2007, p. 96)

I see artistic expression as a natural human ability through which we express ourselves, communicate with others, find new ways to think, make sense of our experiences and solve problems.

My aim is to create a safe space for an individual’s journey towards a better self understanding, connection, empowerment and improved mental health.

 

Bibliography: Kaplan, F. F. (2007) “Art and Conflict Resolution” in Art Therapy and Social Action, edited by F. F. Kaplan. Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia.

info@depresijosiveikimas.lt

+370 682 51402

Privatumo politika
Ⓒ 2019 Depresijos įveikimo centras