Margarita Juodsnukytė
psichologė praktikantė

+370 685 85567
 margarita@depresijosiveikimas.lt

Esu Klinikinės psichologijos magistro paskutinio kurso studentė Vilniaus universitete. Psichologijos bakalauro studijas taip pat baigiau Vilniaus universitete, kurių metu įgijau žinių apie žmogaus psichikos veiklą, psichologinius sunkumus ir su jais susiduriančių žmonių išgyvenimus bei pagalbos būdus.

Studijų metais buvau aktyviai įsitraukusi į Vilniaus universitete vykdomų tyrimų veiklą Specialiosios psichologijos laboratorijoje, o šiuo metu prisidedu prie Psichotraumatologijos centro vykdomų tyrimų, kuriuose turiu galimybę gilinti profesines žinias, remiantis naujausiais moksliniais straipsniais.

Mano profesinė patirtis susideda iš savanoriškos veiklos „Vaikų linijoje“ bei praktikos Nacionaliniame vėžio institute. Per keturis savanorystės „Vaikų linijoje“ metus, įgijau konsultavimo patirties: teikiau emocinę pagalbą vaikams ir paaugliams telefonu bei internetu,  prisidėjau prie įvairių socialinių projektų organizavimo. Praktikos Nacionaliniame vėžio institute metu turėjau galimybę pritaikyti teorines žinias praktikoje, susipažinau su psichologinės pagalbos teikimu sveikatos įstaigose.

Į psichologijos studijas mane atvedė nuolatinis noras geriau pažinti ir suprasti žmogų, jo išgyvenimus. Manau, kad savęs pažinimas yra pagrindinis kelias, kuriuo verta eiti, norint priimti sąmoningesnius sprendimus ir gyventi pilnavertį gyvenimą.

info@depresijosiveikimas.lt

+370 682 51402

Privatumo politika
Ⓒ 2019 Depresijos įveikimo centras