Prekių pirkimo, grąžinimo taisyklės

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO, APMOKĖJIMO, PREKIŲ PRISTATYMO, KEITIMO, SUTARTIES ATSISAKYMO, PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMO, GARANTIJŲ TAIKYMO SĄLYGOS IR TAISYLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių ir paslaugų pirkimo, apmokėjimo, prekių pristatymo, keitimo, sutarties atsisakymo, prekių ir pinigų grąžinimo, garantijų taikymo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos, kuomet Jūs perkate interneto svetainėje (elektroninėje parduotuvėje) www.depresijosiveikimas.lt (toliau – svetainė / elektroninė parduotuvė) prekes ar paslaugas.

Svetainė yra valdoma toliau nurodyto juridinio asmens:

Depresijos įveikimo centras, UAB

Juridinio asmens kodas 304506820

Adresas korespondencijai: Lvivo g. 7-12, Vilnius, Lietuva

El. p.: info@depresijosiveikimas.lt

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(toliau – mes arba pardavėjas).

Svetainėje siūloma registruotis į psichologo konsultacijas bei kitas individualias ar grupines konsultacijas/ terapijas (toliau – paslaugos), įsigyti prekes, bilietus į renginius bei pardavėjo platinamus dovanų kuponus (toliau – prekės), tam tikrais atvejais, – įsigyti paslaugas kartu su prekėmis.

 • Taisyklių privalomas taikymas

Taisyklės yra pirkėjui ir pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Santykiams, kurie kyla iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Taisyklės taip pat taikomos vartotojams, t.y. fiziniams asmenims, perkantiems prekes/ paslaugas svetainėje su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais).

Taisyklėse, be kita ko, nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, prekių/ paslaugų pirkimo, apmokėjimo, pristatymo, prekių ir pinigų grąžinimo tvarka, sutarties atsisakymo ir kitos su prekių/ paslaugų pirkimu svetainėje susijusios sąlygos. Prieš perkant prekes/ paslaugas svetainėje privalote perskaityti Taisykles ir pažymėti, kad su Taisyklėmis susipažinote ir su jomis sutinkate.

Prekių/ paslaugų pirkimas šių Taisyklių kontekste suprantamas kaip užsakymo pateikimas prekėms/ paslaugoms naudojantis svetaine, net, jei numatytas vėlesnis atsiskaitymas.

Kai svetainėje perkate prekes/ paslaugas privalote pateikti patvirtinimą, kad su Taisyklėmis susipažinote ir su jomis sutinkate. Neturite teisės pirkti svetainėje, jei nesate susipažinę su Taisyklėmis ar su jomis nesutinkate ar sutinkate iš dalies. Prieš perkant svetainėje taip pat privalote susipažinti su Depresijos įveikimo centras, UAB Privatumo politika. Susipažinimo su Privatumo politika tvarka yra tokia pati, kaip ir susipažinimo su Taisyklėmis tvarka.

Jei su Taisyklėmis ar Privatumo politika nesate susipažinę ar su jomis nesutinkate ar sutinkate iš dalies prašome nepirkti prekių/ paslaugų šioje svetainėje.

Taisykles turime teisę keisti. Kiekvienam Jūsų pirkimui taikoma aktuali, užsakymo pateikimo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Pakeitus Taisykles, su anksčiau galiojusiomis Taisyklių redakcijomis galite susipažinti svetainėje.

Taisyklės netaikomos perkant prekes/ paslaugas fizinėje pardavėjo ar jo partnerių paslaugų teikimo vietoje.

 • Paskyros susikūrimas

Kad Jūsų pirkimas svetainėje būtų paprastesnis ir greitesnis, rekomenduojame svetainėje susikurti paskyrą. Susikurdami paskyrą svetainėje privalote pateikti teisingus duomenis apie save, saugoti ir niekam neperduoti prisijungimo prie paskyros duomenų. Esant įtarimų, kad Jūsų paskyra svetainėje galėjo pasinaudoti kiti asmenys, mes turime teisę apriboti naudojimąsi paskyra ar ją panaikinti.

 • Asmenys, turintys teisę pirkti svetainėje

Pirkti šioje svetainėje turi teisę toliau nurodyti asmenys (toliau ir aukščiau – pirkėjas arba Jūs):

 • veiksnus fizinis asmuo,
 • nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas,
 • juridinis asmuo.

Pirkėjas, pirkdamas svetainėje, bei pažymėdamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtinta, kad jis atitinka šiame skyriuje nurodytus asmens, turinčio teisę pirkti svetainėje, kriterijus, ir turi teisę pirkti svetainėje siūlomas prekes/ paslaugas.

 • Prekės

Svetainėje siūlomos prekės dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl techninių priežasčių, taip pat dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pardavėjo valios, todėl prieš užsakant prekes rekomenduojame vadovautis prekių aprašymu. Pirkėjas privalo vadovautis tokiomis prekių savybėmis, kurios skelbiamos prekių aprašymuose. Prekių nuotraukos yra pavyzdinės.

 • Paslaugos

Užsakytos paslaugos teikiamos tinkamai, rūpestingai, laikantis įprastai tokio pobūdžio paslaugoms keliamų reikalavimų.

 1. PREKIŲ/ PASLAUGŲ PIRKIMAS, PIRKIMO SUTARTIS

Norėdami pirkti svetainėje siūlomas prekes/ paslaugas, tai padaryti galite dviem būdais:

 • susikurdami paskyrą svetainėje,
 • pirkdami svetainėje nesusikurdami paskyros.

Visais atvejais privalote mums pateikti teisingus duomenis, įskaitant asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Jūs atsakote už klaidingų, tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimą. Sužinoję, kad mums pateikėte klaidingus, tikrovės neatitinkančius duomenis, apsimesdami kitu asmeniu ir pan., mes turime teisę sustabdyti, atšaukti Jūsų užsakymą, o kilus įtarimams apie nusikalstamą veiką, pranešti teisėsaugos institucijoms.

Pirkdami prekes/ paslaugas svetainėje formuojate pirkimo krepšelį. Kai pirkimo krepšelis yra pilnai suformuotas, Jūsų prašysime pasirinkti prekių/ paslaugų apmokėjimo būdą. Jums pasirinkus prekių/ paslaugų apmokėjimo būdą, patvirtinus, kad esate susipažinę ir sutinkate su Taisyklėmis, esate susipažinę su Privatumo politika, bei paspaudus mygtuką „Apmokėti“, laikoma, kad mus kaip pardavėją ir Jus kaip pirkėją sieja prekių/ paslaugų pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, t.y. sudaryta prekių/ paslaugų pirkimo pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis arba atitinkamai prekių pirkimo sutartis / paslaugų pirkimo sutartis).

Visą esminę informaciją apie perkamas prekes/ paslaugas ir jų savybes mes esame pateikę svetainėje prie kiekvienos prekės/ paslaugos, jos aprašyme. Prekės/ paslaugos aprašymas, pateiktas svetainėje, yra laikomas pirkimo sutarties neatskiriama dalimi. Prekės instrukcija lietuvių kalba Jums bus pateikta kartu su užsakyta preke arba Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Pirkdami prekę svetainėje ir patvirtindami, kad esate susipažinę su Taisyklėmis bei su jomis sutinkate, Jūs taip pat patvirtinate, kad sutinkate, jog Jūsų perkamos prekės instrukcija lietuvių kalba Jums būtų pateikiama kartu su užsakyta preke, jos pristatymo metu arba Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pirkėjo teisės
 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/ paslaugas svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti užsakymo, pirkimo sutarties, prašyti pakeisti kokybiškas prekes ar jas grąžinti Taisyklių 9 skyriuje nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, teisės aktuose bei Privatumo politikoje.
  • Pirkėjo pareigos
 • Pirkėjas privalo Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti prekių/ paslaugų bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti užsakyme) ir priimti ar užtikrinti, kad užsakyme nurodytas asmuo priimtų užsakytas prekes/ paslaugas.
 • Jeigu pasikeičia pirkėjo pardavėjui pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti pardavėją, jei pirkimo sutartis dar nėra įvykdyta, o jei pirkėjas yra susikūręs paskyrą svetainėje – atitinkamus duomenis pakeisti savo paskyroje.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pardavėjo teisės
 • Jei pirkėjas bando pakenkti/ pakenkia elektroninės parduotuvės, svetainės darbui ar stabiliam veikimui, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė, svetainė veiks nenutrūkstamai. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės, svetainės veiklą be atskiro įspėjimo. Tačiau pirkėjo užsakytos ir apmokėtos prekės/ paslaugos iki elektroninės parduotuvės veiklos apribojimo ar nutraukimo tokiu atveju vis tiek pristatomos/ suteikiamos pirkėjui.
 • Pardavėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, teisės aktuose bei Privatumo politikoje.
  • Pardavėjo pareigos
 • Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo užsakymus vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui jo užsakytas prekes/ suteikti paslaugas, priimti grąžinamas prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS
  • Prekių/ paslaugų kaina

Prekių/ paslaugų kaina nurodoma svetainėje eurais, PVM pridedamas, jei taikytinas, ir tokiu atveju prekių/ paslaugų kaina svetainėje nurodoma su taikytinu PVM. Į svetainėje nurodytą prekių/ paslaugų kainą nėra įskaičiuotos:

 • prekės siuntimo išlaidos. Šios išlaidos (jų dydis) bus papildomai nurodytos prekės užsakymo patvirtinimo metu. Pirkėjas pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką „Apmokėti” sutinka su užsakyme nurodytu prekių pristatymo mokesčiu, jei toks taikomas, ir jo pridėjimo prie prekės kainos,
 • mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, pirkėjui atsiskaitant už prekę/ paslaugą. Šias išlaidas pirkėjas pats susimoka pagal jo mokėjimo įstaigos taikomus įkainius,
 • prekių grąžinimo pardavėjui išlaidos, kai pirkėjas sutartyje nustatytais atvejais turi teisę grąžinti prekes ir tokia teise pirkėjas pasinaudoja, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nustatytais atvejais tokias išlaidas apmoka pardavėjas.

Pirkėjo užsakymui taikytini galimi atsiskaitymo būdai bus nurodyti prie konkretaus pirkėjo užsakymo, atsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu svetainėje įgyvendintą funkcionalumą, pardavėjo vidaus tvarkas, verslo politiką, susitarimus su prekių pristatymo paslaugas teikiančiais asmenimis ir pan. Toliau pateikiamas pavyzdinis galimų atsiskaitymo už svetainėje pateikiamą užsakymą būdų sąrašas:

 • atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste,
 • mokėjimas banko pavedimu,
 • atsiskaitymas grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu ar suteikus paslaugas,
 • pasinaudojimas pardavėjo išduotu dovanų kuponu.

Prekės/ paslaugos užsakymas patvirtinamas tuomet, kai pardavėjas gauna apmokėjimą už prekę/ paslaugą, nebent pirkėjas pasirenka prekės/ paslaugos apmokėjimą prekės pristatymo ar atsiėmimo/ paslaugos suteikimo metu (jei toks atsiskaitymo būdas nurodytas kaip galimas pirkėjui pateikiant konkretų užsakymą svetainėje).

Prekės/ paslaugos kaina po užsakymo patvirtinimo gali keistis tik išimtiniais atvejais, pvz. kai svetainėje buvo nurodyta neteisinga prekės/ paslaugos kaina dėl IT sistemos klaidos, akivaizdaus apsirikimo ar nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Apie tai pardavėjas informuos pirkėją nedelsdamas po neteisingos kainos pastebėjimo, nurodydamas teisingą prekės/ paslaugos kainą. Jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti prekės/ paslaugos nauja kaina, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją per 3 (tris) darbo dienas raštu. Tokiu atveju, pirkėjui atsisakius užsakymo, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visas jo pagal tokį užsakymą sumokėtas sumas.

Sąskaita faktūra už prekes/ paslaugas ar kitas buhalterinės apskaitos dokumentas, paruoštas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pirkėjui bus pateiktas kartu su užsakyta preke ar suteikus paslaugą arba bus atsiųstas pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjas su tuo sutinka patvirtindamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis.

 1. Prekių pristatymas
  • Prekių pristatymo būdai

Pirkėjo prekių užsakymui taikytini galimi prekių pristatymo būdai bus nurodyti prie konkretaus pirkėjo prekių užsakymo. Atsižvelgiant į  pardavėjo susitarimus su prekių pristatymo paslaugas teikiančiais asmenimis ir jų paslaugų teikimo sąlygas, galimybė rinktis iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų pirkėjui pateikiant konkretų užsakymą svetainėje gali būti ribojama. Toliau pateikiamas pavyzdinis galimų prekių pristatymo būdų sąrašas:

 • prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje,
 • prekių atsiėmimas pardavėjo paslaugų teikimo vietoje, adresu [____________ ],
 • prekių atsiėmimas iš Lietuvoje esančių paštomatų, kurių sąrašas nurodytas pirkėjui tvirtinant galutinį užsakymą.

Pristatymas nurodytu adresu Lietuvoje. Jei, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pirkėjas pasirenka prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, pirkėjas įsipareigoja:

 • nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą,
 • prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priims užsakyme nurodytas prekių gavėjas. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas prekių pats nepriima, pardavėjas turi teisę perduoti prekes pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Prekių pristatymo dieną kurjeris susisieks telefonu su užsakyme nurodytu gavėju ir susiderins tikslų siuntinio įteikimo laiką. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad siuntos pristatymo dieną nurodytu pristatymo laiku prekių gavėjas bus nurodytu prekių pristatymo adresu ir priims pristatytas prekes.

Jei pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti, tačiau ne daugiau nei tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas, patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.

Prekių pristatymo nurodytu adresu Lietuvoje kaina: [__] eurai (PVM pridedamas, jei taikomas pagal teisės aktų reikalavimus), išskyrus atvejus, kai galutiniame prekių užsakyme nurodoma, kad prekių pristatymo mokestis netaikomas.

Prekių atsiėmimas pardavėjo paslaugų teikimo vietoje. Jei, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą pardavėjo paslaugų teikimo vietoje, toks prekių atsiėmimo būdas yra nemokamas. Tokiu atveju pirkėjas įsipareigoja:

 • užsakytas prekes atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po to, kai pardavėjas informuos pirkėją, kad prekes galima atsiimti,
 • prekes atsiimti pats arba užtikrinti, kad prekes atsiims tik užsakyme nurodytas asmuo. Atsiimant prekes būtina su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) bei užsakymo numerį. Jei nesilaikoma šiame punkte nurodytų reikalavimų, pardavėjas turi teisę prekių neatiduoti, o pirkėjas privalo nedelsiant užtikrinti, kad šiame punkte nurodyti reikalavimai bus tinkamai vykdomi.

Prekių atsiėmimas iš paštomato. Jei, atsižvelgiant į galimus prekių pristatymo būdus, pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą iš užsakyme nurodyto paštomato, pirkėjas įsipareigoja laikytis bei užtikrinti, kad prekių gavėjas, nurodytas užsakyme, laikytųsi visų paštomato paslaugas teikiančio asmens reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimu, įskaitant, bet neapsiribojant laikytis reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimo terminais, informacijos pateikimu ir kt.

Prekių atsiėmimo iš paštomato kaina: [__] eurai (PVM pridedamas, jei taikomas pagal teisės aktų reikalavimus), išskyrus atvejus, kai galutiniame prekių užsakyme nurodoma, kad prekių atsiėmimo iš paštomato mokestis netaikomas.

 • Prekių pristatymo teritorija ir kitos pristatymo sąlygos

Prekės pristatomos Lietuvoje.

Prekių pristatymas į kitas valstybes: paprastai prekių į kitas valstybes mes nesiunčiame. Tačiau, atskirais atvejais galime aptarti prekių pristatymo į kitą valstybę galimybes. Prieš patvirtindami galutinį užsakymą, tokiu atveju privalote susisiekti su mumis svetainėje nurodytais kontaktais ir pasitikslinti, ar yra galimybė prekes pristatyti į kitą valstybę, tokio pristatymo kainą ir kitas su pristatymu susijusias sąlygas.

Prekių pristatymo terminas Lietuvoje: preliminarus prekių pristatymo terminas yra nurodytas svetainėje pateiktame konkrečiame prekės aprašyme. Patikslintas preliminarus prekės pristatymo terminas bus nurodomas galutinio užsakymo patvirtinime. Jei prekės pristatymo terminas, nurodytas galutinio užsakymo patvirtinime, yra ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų, spausdamas mygtuką „Apmokėti”, pirkėjas tokiu būdu patvirtina, kad jis sutinka, jog jam prekės būtų pristatytos per tokį ilgesnį nei 30 (trisdešimt) dienų terminą.

Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, kartu patvirtina, jog supranta, kad išimtinais atvejais, įskaitant tokius, kai valstybėje įvedamos ribojamosios priemonės, tretieji asmenys nevykdo savo įsipareigojimų pardavėjui ir pan., prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą pagal pardavėjo turimą informaciją. Jei prekių pristatymas vėluoja daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir pardavėjas su pirkėju nesutaria dėl papildomo termino prekių pristatymui, pirkėjas gali atsisakyti prekių užsakymo, informuodamas apie tai pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, o pardavėjas, gavęs tokią informaciją iš pirkėjo panaikina užsakymą ir grąžina pirkėjo pardavėjui už prekę ir jos pristatymą (jei toks mokestis buvo sumokėtas) sumokėtą sumą per 3 (tris) darbo dienas.

Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiektų su pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir informuotų apie pastebėtus trūkumus/ defektus. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams/ defektams pašalinti, nebent paaiškėtų, kad tokie trūkumai/ defektai atsirado dėl pirkėjo ar prekių gavėjo veiksmų, pvz. prekės buvo išpakuotos nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo pradėtos naudoti nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo netinkamai saugomos ir pan., dėl kol atsirado prekių defektai.

Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) siuntos pristatymo nurodytu adresu ar atsiėmimo iš pardavėjo paslaugų teikimo vietos, ar paštomato metu patikrintų siuntos išvaizdą ir pačią prekę (jos kokybę, komplektiškumą bei kiekį) ir įsitikintų, ar pakuotė nepažeista ir, ar prekė kokybiška, komplektiška, ar pristatytos visos prekės. Jei pakuotė pažeista ar prekė nekokybiška, nekomplektiška, nustatytas prekės trūkumas, pirkėjas/ prekių gavėjas privalo (i) su prekę pristačiusiu kurjeriu ar pardavėjo atstovu, perdavusiu prekę pardavėjo paslaugų teikimo vietoje, sudaryti defektų/ trūkumų aktą, o (ii) atsiimdamas prekę iš paštomato privalo padaryti prekės defektus/ kiekio trūkumus užfiksuojančią nuotrauką ir ją nusiųsti pardavėjui elektroniniu paštu kartu informuodamas apie prekės siuntos pažeidimą, kokybės, kiekio neatitikimą. Pirkėjui neatlikus nurodytų veiksmų, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl tokių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos ir kiekio neatitikimų, kai juos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo dokumente ir prekės perdavimo metu nesudarius akto ar neužfiksavus siuntos pažeidimo, kokybės, komplektiškumo ir kiekio neatitikimo nuotraukoje ir tą pačią dieną neinformavus apie defektus/ trūkumus, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei be prekės komplektiškumo ir kiekio neatitikimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

Prekių neatsiėmimas per nustatytą terminą. Jei pirkėjas, užsakyme nurodytas prekių gavėjas neatsiima prekių ar jam nepavyksta prekių pristatyti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, pardavėjas susisiekia su pirkėju ir primena apie prekių pristatymo/ atsiėmimą. Jei pardavėjui su pirkėju susisiekti nepavyksta ar pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti per papildomą 5 (penkių) dienų terminą, pardavėjas panaikina prekių užsakymą, o už prekes, kurias pirkėjas yra apmokėjęs, pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, išskyrus prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

 1. PASLAUGŲ TEIKIMAS
  • Paslaugų teikimo būdai

Atsižvelgiant į užsakomų paslaugų pobūdį, pirkėjo pasirinkimą, paslaugos gali būti teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje ar nuotoliniu būdu.

Kai paslaugos teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje, paslaugų teikimo adresas bus nurodytas užsakomos paslaugos aprašyme bei gali būti patikslintas tvirtinant galutinį paslaugų užsakymą.

Jei paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, užsakomos paslaugos aprašyme bus nurodyta, kad paslauga teikiama nuotoliniu būdu bei pardavėjo naudojami įrankiai, priemonės paslaugai nuotoliniu būdu teikti. Nuotoliniu būdu paslaugos gali būti teikiamos telefonu, internetu, naudojantis video konferencijos įrankiais. Pardavėjas neatsako už nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos trikdžius, kurie kilo ne dėl pardavėjo kaltės (pvz. interneto ryšio kokybę, naudojamų įrankių video konferencijoms organizuoti sutrikimus ir kt.).

Jei pirkėjas užsakė paslaugos teikimą fizinėje paslaugų teikimo vietoje, tačiau dėl valstybėje įvestų ribojamųjų priemonių, paslaugos teikimas fizinėje paslaugų teikimo vietoje nėra galimas/ ribojamas, pardavėjas gali:

 • pasiūlyti suteikti paslaugą nuotoliniu būdu (jei atsižvelgiant į užsakytos paslaugos pobūdį tai yra įmanoma) ir tokiu atveju šalys suderins paslaugos teikimo laiką bei paslauga bus teikiama nuotoliniu būdu, arba
 • atidėti paslaugos teikimą ir suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai atitinkamos ribojamosios priemonės bus panaikintos.

Užsakydamas paslaugą svetainėje bei spausdamas mygtuką „Apmokėti“, pirkėjas įsipareigoja:

 • nustatytu laiku atvykti į fizinę paslaugų teikimo vietą (bei užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku atvyktų į fizinę paslaugų teikimo vietą), jei paslaugos teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje,
 • nustatytu laiku, bei naudodamasis pardavėjo nurodytais įrankiais bei priemonėmis nuotoliniu būdu prisijungti prie nuotolinės konsultacijos ar kitos užsakytos paslaugos (bei užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku nuotoliniu būdu prisijungtų prie nuotolinės konsultacijos ar kitos užsakytos paslaugos). Šiame punkte nurodyta pareiga, be kita ko, apima ir pareigą instaliuoti reikiamas priemones į pirkėjo (paslaugų gavėjo) kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį.

Pirkėjui ar asmeniui, kuriam buvo užsakyta paslauga, nustatytu laiku neatvykus į fizinę paslaugų teikimo vietą ar neprisijungus prie nuotolinės konsultacijos ar kitos užsakytos paslaugos, pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui baudą, kuri lygi užsakytos paslaugos kainai ir kuri laikoma minimaliais pardavėjo patirtais, iš anksto šalių sutartais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Bauda netaikoma tuo atveju, jei iš anksto, likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki sutarto paslaugos teikimo laiko pirkėjui informavus pardavėją (specialistą, kuris suteikia paslaugą) raštu el. paštu, pardavėjas ir pirkėjas sutarė dėl paslaugos užsakymo panaikinimo ar kito paslaugos teikimo laiko parinkimo. Individualios specialisto konsultacijos laikas gali būti pakeistas ne daugiau kaip 1 kartą po paslaugos įsigyjimo, kreipiantis raštu el. paštu į specialistą, iš kurio užsakomos paslaugos.

 • Paslaugų teikimas kartu su prekėmis

Tam tikras paslaugas pirkėjas svetainėje gali užsisakyti kartu su prekėmis, pvz. užsisakęs šviesos terapijos programą, pirkėjas užsisako konsultacijas bei šviesos terapijos akinius. Šviesos terapijos akinius pirkėjas gali pirkti ar nuomotis. Jei pirkėjas nusprendžia pirkti konsultacijas kartu su šviesos terapijos akiniais, tai tokiai pirkimo sutarčiai taikomos tiek prekių, tiek paslaugų pirkimo sąlygos, numatytos šiose Taisyklėse.

Jei pirkėjas nusprendžia šviesos terapijos akinius nuomotis, pirkėjas privalo pasibaigus šviesos  terapijos programai, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas savo lėšomis grąžinti šviesos terapijos akinius. Pirkėjo atsakomybė laiku negrąžinus šviesos terapijos akinių yra lygi šviesos terapijos akinių kainai – [__] eur (PVM pridedamas, jei taikomas pagal teisės aktų reikalavimus).

 1. PREKIŲ garantija, Tinkamumo naudoti terminas

Svetainėje pardavėjas siūlo įsigyti tinkamos kokybės prekes.

Prekėms suteikiamos įstatymuose nustatytos kokybės garantijos. Konkretus taikomas garantijos terminas, tinkamumo naudoti terminas (jei taikomas), nurodomas prekės instrukcijoje, kuri pristatoma kartu su preke arba pateikiama pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

Norėdamas pasinaudoti prekės garantija, pirkėjas privalo pateikti pardavėjui toliau nurodytus prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • pateikti pardavėjui prekių pirkimo-pardavimo dokumentą, kuris buvo pateiktas pirkėjui ar pirkėjo užsakyme nurodytam gavėjui kartu su prekėmis,
 • pateikti pardavėjui prekės kainos sumokėjimą patvirtinančius mokėjimo dokumentus (pavedimo kopiją, pinigų perdavimo kvitą, jei buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais ir panašius dokumentus, įrodančius, kad pirkėjas atsiskaitė už nusipirktą prekę),
 • grąžinti prekę pardavėjui.

Garantinio laikotarpio metu dėl prekių gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 30 dienų nuo prekių grąžinimo pardavėjui ir pateikimo aukščiau nurodytų dokumentų garantijos panaudojimui.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo – vartotojo – teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, vartotojui nustato teisės aktai.

Jei, remiantis teisės aktais, konkrečių prekių (pvz. maisto papildų) atžvilgiu nustatomas tinkamumo naudoti terminas, pardavėjas parduoda prekes pirkėjui galiojant tokiam terminui bei taip, kad pirkėjas galėtų prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. Prekių grąžinimas IR KEITIMAS, pinigų grąžinimas, TEISĖ ATSISAKYTI VARTOJIMO SUTARTIES
  • Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas (taikoma vartotojams)

Šiame punkte nurodytomis teisėmis, kuomet pirkėjas ketina grąžinti kokybiškas prekes ar jas pakeisti kitomis, nes pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, negali pasinaudoti toliau nurodytų prekių, kurios patenka į šį sąrašą, pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse (su jų vėlesniais pakeitimais ir papildymais), atžvilgiu, įskaitant, bet neapsiribojant toliau nurodytas prekes:

 • spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius,
 • optikos prietaisus ir aparatus,
 • maistą ir maisto papildus,
 • kosmetikos preparatus.

Kokybiškų prekių grąžinimas. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos grąžinti kokybiškas, nepradėtas naudoti, originalioje pakuotėje, nesugadintas, su nepasibaigusiu tinkamumo naudoti terminu (jei taikoma), išsaugotų vartojamųjų savybių (įskaitant, nepakitusios prekių konsistencijos) bei prekinės išvaizdos nepraradusias prekes ir atgauti už prekes sumokėtus pinigus.

Kokybiškų prekių keitimas. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti kokybiškas, nepradėtas naudoti, originalioje pakuotėje, nesugadintas, išsaugotų vartojamųjų savybių bei prekinės išvaizdos nepraradusias prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas ir pardavėjas tarpusavyje atsiskaito pagal perskaičiuotas kainas (i) pirkėjui sumokant pardavėjui skirtumą tarp padidėjusios kainos ir jo anksčiau užsakytų prekių kainos, prekių kainos padidėjimo atveju; arba (ii) pardavėjui grąžinant pirkėjui skirtumą tarp sumažėjusios prekių kainos ir pirkėjo pardavėjui sumokėtos prekių kainos. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas pranešimą apie ketinimą grąžinti kokybiškas prekes ar pakeisti kokybiškas prekes kitomis prekėmis šiame punkte aptarta tvarka privalo pateikti pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos ir: (i) nurodyti savo sąskaitos, į kurią turi būti grąžinami pinigai, sumokėti už prekes (jei taikoma), numerį, išskyrus, jei pirkėjas ir pardavėjas susitartų dėl kito pinigų grąžinimo būdo, taip pat nurodyti prekės grąžinimo ar keitimo priežastį bei (ii) pateikti prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 8 skyriuje nurodytus dokumentus.

Pardavėjas grąžina pirkėjui pirkėjo už prekes sumokėtą kainą (išskyrus prekių pristatymo išlaidas, jei jos buvo taikomos), taip pat prekių keitimo atveju, grąžina pirkėjui skirtumą tarp sumokėtos prekių kainos ir sumažėjusios prekių kainos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai pardavėjas gavo: (i) pirkėjo pranešimą apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, (ii) šiame punkte nurodytus dokumentus ir  (iii) pirkėjo grąžintą prekę pardavėjui.

Prekės grąžinimo išlaidos, pirkėjui norint pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, tenka pirkėjui.

 • Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi šiame Taisyklių punkte nurodytas teises.

Kai pirkėjas įsigyja maisto papildus laikoma, kad įsigyta prekė yra nekokybiška, jei yra pasibaigęs prekės galiojimo terminas, prekės sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, iki prekių perdavimo pirkėjui yra pakitusi prekės konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekė yra pažeista mechaniškai, pažeista jos pakuotė.

Jei pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, pirkėjas gali grąžinti prekę ir savo pasirinkimu turi teisę reikalauti (nurodydamas tik vieną žemiau nurodytą pirkėjo teisių gynimo būdą):

 • kad pardavėjas neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus, kuriuos įmanoma pašalinti,
 • sumažinti prekės kainą,
 • pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybės preke,
 • grąžinti už prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo sutarties, kai prekės kokybės trūkumas yra esminis, t.y. toks, dėl kurio pirkėjas negali naudoti prekės pagal jos paskirtį. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, jeigu prekių trūkumas yra mažareikšmis.

Kai yra nustatoma, kad perduoti nekokybiški maisto papildomai, pirkėjas turi teisę reikalauti arba grąžinti už prekę sumokėtą kainą, arba pakeisti ją analogiška preke.

Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiame punkte nurodytomis teisėmis, privalo:

 • informuoti pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, apie pastebėtus prekės defektus,
 • pateikti pardavėjui laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta prekė, pastebėti defektai, pirkėjo pasirinktas pirkėjo teisių gynimo būdas, nurodytas šiame punkte aukščiau, o nurodžius, kad pirkėjas nori pasinaudoti kainos už prekę grąžinimo ir pirkimo sutarties atsisakymo teise, be kita ko, turi būti nurodyta pirkėjo banko sąskaitos, į kurią turi būti grąžinami pinigai numerį, išskyrus, jei pirkėjas pageidautų kito pinigų grąžinimo būdo nei bankinis pavedimas,
 • pateikti prekių įsigijimą ir garantijos galiojimo terminą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 8 skyriuje dokumentus.

Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, kurias pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi kompensuoti pirkėjui, su sąlyga, kad pirkėjas pasirinko ekonomišką prekių grąžinimo būdą ir pateikė pardavėjui išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Jei pardavėjas negali įgyvendinti pirkėjo pasirinkto teisių gynimo būdo, pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi teisę pasiūlyti kito pirkėjo teisių gynimo būdo taikymą.

Pirkėjui pareikalavus grąžinti pinigus ir informavus apie sutarties atsisakymą ar pirkėjui pareikalavus prekės kainos sumažinimo, jei tenkinamos visos atitinkamo pirkėjų teisių gynimo būdo sąlygos, nustatytos šiose Taisyklėse ir teisės aktuose ir pardavėjui sutikus tenkinti pirkėjo reikalavimus, pardavėjas grąžina pirkėjui prekių kainą ar skirtumą tarp pradinės kainos ir sumažintos kainos, prekės grąžinimo ir sutarties atsisakymo atveju grąžina pristatymo pirkėjui išlaidas (jei tokios buvo taikomos) ir  kompensuoja prekių grąžinimo išlaidas per 3 (tris) darbo dienas po to, kai pardavėjas gavo: (i) pirkėjo pranešimą apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, (ii) šiame punkte nurodytus dokumentus ir (iii) pirkėjo grąžintą prekę pardavėjui.

Jei pirkėjas prašo pakeisti prekę analogiška preke  ar pašalinti prekės defektus, ir pardavėjas, įsitikinęs, kad prekė yra nekokybiška, atitinkamą pirkėjo prašymą, pardavėjas prekę analogiška preke keičia, prekės defektus šalina per 30 (trisdešimt) dienų terminą, nebent būtų reikalingi ilgesni terminai ir apie tokius ilgesnius terminus pardavėjas nedelsiant informuoja pirkėją raštu.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti tenkinti pirkėjo šiame punkte nurodytus prašymus, susijusius su pirkėjo teisių įgyvendinimu, jei pardavėjas nustato, kad neįvykdytos šiame punkte nurodytos pirkėjo teisių tenkinimo sąlygos, ar nustato, kad prekės buvo sugadintos tyčia ar dėl neatsargumo, buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai, prekės naudotos nesilaikant prekių naudojimo instrukcijų ar ne pagal paskirtį.

Jei kartu su prekėmis perduotuose dokumentuose buvo numatytos netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės jos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

 • Prekių keitimas, pristačius ne tas prekes, kurias užsakė pirkėjas

Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos ne tos prekės, kurios buvo nurodytos užsakyme, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo/ atsiėmimo informuoti pardavėją raštu, šioje svetainėje nurodytais kontaktais ir susitarti dėl prekių pakeitimo.

Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, kurias pardavėjas turi kompensuoti pirkėjui, su sąlyga, kad pirkėjas pasirinko ekonomišką prekių grąžinimo būdą ir pateikė pardavėjui išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Pardavėjas prekes pakeičia po to, kai gauna iš pirkėjo pristatytas ne tas prekes, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, nebent dėl nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių būtų numatytas ilgesnis terminas. Jei pardavėjas prekes gali pristatyti tik ilgesniu terminu, apie tai jis informuoja pirkėją. Jei pirkėjo netenkina ilgesni terminai, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, o pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų (tačiau visais atvejais ne anksčiau nei pardavėjas yra gavęs pirkėjo grąžintas prekes) grąžina pirkėjui jo sumokėtą kainą, prekės pristatymo išlaidas (jei tokios buvo sumokėtos), kompensuoja prekių grąžinimo išlaidas.

 1. Pirkimo sutarties atsisakymas (taikoma vartotojams)
  • Prekių pirkimo sutarties atsisakymas

Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje (įskaitant, prekių pirkimo sutartis (i) dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; (ii) dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių), pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais pateikdamas:

 • užpildytą pavyzdinę pirkimo sutarties atsisakymo formą (Taisyklių priedas Nr. 1), arba
 • pranešimą, kuriame aiškiai išdėstytas jo sprendimas atsisakyti pirkimo sutarties.

Šiame punkte numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos:

 • kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna užsakytas prekes, kai visos prekės pristatomos vienu metu,
 • kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna paskutinę užsakytą prekę, prekių partiją ar dalį, jeigu tuo pačiu užsakymu užsakytos prekės pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis,
 • kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna pirmąją prekę, jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį.

Iki prekės pristatymo pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti pirkimo sutarties pranešdamas apie tai pardavėjui raštu svetainėje nurodytais kontaktais ir tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisakė užsakymo, pardavėjas pirkėjo užsakymą svetainėje panaikina.

Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, pasibaigia pardavėjo ir pirkėjo  pareigos vykdyti pirkimo sutartį ir pardavėjas bei pirkėjas privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos privalo grąžinti pardavėjui visas prekes, kurias pardavėjas pirkėjui ar pirkėjo nurodytam gavėjui pristatė, vykdydamas pirkimo sutartį. Prekių grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui, pirkėjas Taisyklėse nustatyta tvarka patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis taip pat patvirtina, kad pardavėjas jį tinkamai informavo apie tai, kad pirkėjui tenka prekių gražinimo išlaidos,
 • pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti,
 • ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o tuo atveju, jei prekės pirkėjui ar pirkėjo nurodytam gavėjui buvo pristatytos, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią prekės grąžintos pardavėjui arba dienos, kurią pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, turi grąžinti pirkėjui visas pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (jei jos buvo taikomos). Grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas naudos tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir patvirtino pardavėjui, kad dėl tokio lėšų grąžinimo būdo pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
  • Paslaugų pirkimo sutarties atsisakymas

Pranešdamas pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais pateikdamas Taisyklių 10.1 punkte nurodytą pirkimo sutarties atsisakymo formą ar pranešimą Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo sutarties, išskyrus:

 • paslaugų pirkimo sutartį, pagal kurią paslaugos pirkėjui visiškai suteiktos. Patvirtindamas paslaugų užsakymą svetainėje ir paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, pirkėjas tuo pačiu patvirtina, kad jis yra informuotas, sutinka ir pripažįsta, jog jis neteks teisės atsisakyti paslaugų pirkimo sutarties, kai pardavėjas visiškai įvykdys paslaugų pirkimo sutartį.

Šiame punkte numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo paslaugų pirkimo sutarties sudarymo dienos, kaip nurodyta Taisyklių 2 punkte.

Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti paslaugų pirkimo sutarties, pasibaigia pardavėjo ir pirkėjo  pareigos vykdyti pirkimo sutartį ir pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas pirkėjo už paslaugą sumokėtas sumas (jei tokios buvo sumokėtos). Grąžindamas pirkėjui jo už paslaugą sumokėtas sumas, pardavėjas naudos tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir patvirtino pardavėjui, kad dėl tokio lėšų grąžinimo būdo pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

 1. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad pirkėjas nesaugojo prisijungimo prie savo paskyros duomenų, juos perdavė kitiems asmenims ar perdavė su prekių užsakymu, pirkimo sutartimi susijusius duomenis kitiems asmenims, taip pat jei pirkėjas nesusipažino, neperskaitė Taisyklių, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika.

Jei svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitų asmenų tinklapius, pardavėjas negarantuoja, kad tokiuose tinklapiuose pateikta informacija yra teisinga, tiksli, pardavėjas tokios informacijos netikrina. Už kitų asmenų pateikiamos informacijos turinį atsako tokie asmenys.

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, pirkėjo ir pardavėjo santykių, kilusių iš šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas savo pretenziją pardavėjui turi pateikti raštu svetainėje nurodytais pardavėjo kontaktais. Jei pirkėjas yra vartotojas, pirkėjas į pardavėją privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Neteisminis ginčų sprendimas (taikoma vartotojams)

Pirkėjo kreipimąsi pardavėjas nagrinėja neatlygintinai ir tuo atveju, jei pardavėjas nesutinka su pirkėjo reikalavimais, pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, nebent įstatymai nustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jei pirkėjo netenkina pardavėjo atsakymas į pateiktą pretenziją ar, jei pardavėjas į gautą pretenziją nepateikia atsakymo ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, dėl pardavėjo veiksmų/ neveikimo pirkėjas ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į pardavėją dienos turi teisę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt  (daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvtat.lt).

Paskutinį kartą Taisyklės atnaujintos 2024 m. [__].

 

 

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO, APMOKĖJIMO, PREKIŲ PRISTATYMO, KEITIMO, SUTARTIES ATSISAKYMO, PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMO, GARANTIJŲ TAIKYMO SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ PRIEDAS NR. 1

 

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Depresijos įveikimo centras, UAB

Adresas korespondencijai: Lvivo g. 7-12, Vilnius, Lietuva

El. p.: info@depresijosiveikimas.lt 

 

Aš (vardas, pavardė*) pranešu, kad atsisakau toliau išvardytų prekių / paslaugų (____*) pirkimo sutarties.

Prekės / paslaugos užsakytos (data*)/gautos (data*) arba (negautos*)

Užsakymo numeris (numeris*)

Prekės / paslaugos  apmokėtos (data*) arba (neapmokėtos*)

 

Už prekes / paslaugas apmokėtą kainą, prašau grąžinti į mano atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ___________, ________ arba (nurodyti kitą sumokėtų sumų grąžinimo būdą*).

 

Vartotojo vardas, pavardė

Vartotojo adresas

Elektroninio pašto adresas

Vartotojo parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popieriuje)

Data